Stadgar

Stadgar


Stadgarna är bostadsrättsföreningen Löparen nr 1 grundläggande regler.

Stadgarna röstades igenom av föreningens medlemmar på två stämmor under 2023 och 2024 och är registrerade hos bolagsverket 2024-03-12.


Föreningens stadgar