Stadgar

Stadgar


Stadgarna är bostadsrättsföreningen Löparen nr 1 grundläggande regler.

Stadgarna röstades igenom av föreningens medlemmar på två stämmor under 2018 och är registrerade hos bolagsverket 2018-11-01.


Föreningens stadgar