Mäklarfrågor

Mäklarfrågor


För  mäklare som säljer bostadsrätter i vår förening erbjuder SBC tjänsten SBC mäklarservice


I månadsavgiften ingår: Värme, Vatten, Förråd, Tvättstuga, Bastu,  TV,  Bredband.

Fastighetsskötare:  Driftia

Ekonomisk Förvaltare: SBC  


Trappstädning: Städfirma

Äkta eller oäkta förening: Äkta

Är det ok med delat ägande: Ja

Eventuell överlåtelseavgift debiteras: Köpare

Eventuell pantsättningsavgift: Per pant

Godkänns juridisk person: individuell prövning

Eventuellt hembud: Nej


Fastighetens byggår: 1960

När förvärvades fastigheten: 1960

Äger föreningen marken: Ja

Finns 3-fas el indragen: Nej (vissa lägenheter har dragit in själva efter ansökan)

Är grunden ok: Ja

Vad för slags köksfläkt kan man ha i lägenheten: Kolfilter (får ej kopplas till ventilationen)

Vad är det för uppvärmning i fastigheten: Fjärrvärme

Har föreningen beslutat utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten: Nej

Antal lägenheter i föreningen: 96 st

Finns det hiss: Nej

Säkerhetsdörrar: Blandat (Majoriteten har säkerhetsdörr)

Planeras någon försäljning av hyresrätt: Nej, föreningen har inga hyresrätter

Gemensamma utrymmen: Bastu, Tvättstuga, Cykelförråd

garageplatser: Ja

parkeringsplatser: Ja

Kö till parkerinsplatser: Ja


Finns det bygglov för inglasade balkonger: Nej.

Råder det eldningsförbud i fastigheten: Ja