Mäklarfrågor

Mäklarfrågor


För mäklare som säljer bostadsrätter i vår förening erbjuder SBC tjänsten SBC mäklarservice


I månadsavgiften ingår: värme,vatten, förråd, tvättstuga, bastu, TV, bredband

Fastighetsskötare: Driftia

Ekonomisk förvaltare: SBC

Trappstädning: städfirma

Äkta eller oäkta förening:äkta

Är det ok med delat ägande: ja. Minsta tillåtna ägarandel är 10 procent.

Eventuell överlåtelseavgift debiteras: köpare

Eventuell pantsättningsavgift: per pant

Godkänns juridisk person: individuell prövning

Eventuellt hembud: nej

Fastighetens byggår: 1960

När förvärvades fastigheten:1960

Äger föreningen marken: ja

Finns 3-fas el indragen: nej (vissa lägenheter har dragit in själva efter ansökan)

Är grunden ok: ja

Vad för slags köksfläkt kan man ha i lägenheten: kolfilter (får ej kopplas tillventilationen)

Vad är det för uppvärmning i fastigheten: fjärrvärme

Har föreningen beslutat utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten: nej

Antal lägenheter i föreningen: 96

Finns det hiss: nej

Säkerhetsdörrar: blandat (majoriteten har säkerhetsdörr)

Planeras någon försäljning av hyresrätt: nej, föreningen har inga hyresrätter

Gemensamma utrymmen: bastu, tvättstuga, cykelförråd, mötesrum

Garage: ja

Parkeringsplatser: ja

Kö till parkeringsplatser och garage: ja

Finns det bygglov för inglasade balkonger: nej

Råder det eldningsförbud i fastigheten: ja