Hem

Nyheter

 

2022-02-11 Kallelse till ordinarie årsstämma

Föreningen kommer att hålla ordinarie årsstämma måndagen den 28 februari kl 19.00 i Trångsundsskolans matsal. Avprickning sker från kl 18.45 (ta med ID-kort). Du kan ladda ned kallelse/dagordning >>här<<, revisionsberättelsen >>här<< och motion från en medlem >>här<<

Årsredovisningen hittar du i nyhetsinlägget nedanför.


2022-02-11 Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021

Du kan ladda ned årsredovisningen för verksamhetsåret 2020/2021 >>här<<.2021-02-21 Svar på frågor inför årsstämma

Det har inkommit fyra frågor från en medlem inför årsstämman. Frågorna och svaren återfinns >> här <<.


2021-02-13 Kallelse till årsstämma (genom poströstning)

Föreningen håller ordinarie årsstämma den 27 februari genom poströstning. Du kan ladda ned kallelse/dagordning >> här << , årsredovisningen >> här << , revisionsberättelsen >> här << , poströstningsblankett >> här << och en motion från en medlem >> här << . Din poströst lämnas i styrelsens brevlåda utanför styrelserummet senast fredagen den 26 februari.


2020-10-03 Kallelse till extrastämma (genom poströstning)

Föreningen kommer hålla extrastämma den 17-18 oktober. Du kan ladda ned kallelse/dagordning >> här << och du behöver lämna in din röst i styrelsens brevlåda senast fredagen den 16 oktober.


2020-02-02 Kallelse till ordinarie årsstämma

Föreningen kommer hålla ordinarie årsstämma måndagen den 17 februari kl 19.00 i Trångsundsskolans matsal. Avprickning sker från kl 18.45 (medtag ID-kort). Du kan ladda ned kallelse/dagordning >> här << och årsredovisningen hittar du i nyhetsinlägget nedanför.


2020-01-31 Årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019

Du kan ladda ned årsredovisningen för verksamhetsåret 2018/2019  >> här << .


2019-09-10 Policy för andrahandsupplåtelser

Styrelsen behandlar varje år ett antal ansökningar från medlemmar som vill upplåta sin lägenhet i andra hand av olika skäl. Det har visat sig att det ofta är svårt för medlemmarna att veta i vilka situationer som styrelsen kommer godkänna en upplåtelse i andra hand, vilket skapar osäkerhet. Av denna anledning har styrelsen låtit ta fram en policy för den här typen av beslut. Policyn grundar sig främst på Hyresnämndernas praxis. Med denna policy är förhoppningen att det ska bli tydligare när en medlem har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand, och hur länge medlemmen isåfall kan räkna med att få hyra ut. Policyn finns att ladda ned >> här <<.


2019-01-29 Kallelse till ordinarie årsstämma och årsredovisning

Föreningen kommer hålla ordinarie årsstämma måndagen den 18 februari kl 19.00 i Trångsundsskolans matsal. Avprickning sker från kl 18.45 (medtag ID-kort). Du kan ladda ned kallelse/dagordning >> här << och årsredovisningen >> här << .

 

2018-11-02 Föreningens nya stadgar är nu registrerade hos Bolagsverket

Föreningen tog beslut på  ordinarie stämma i februari samt extra stämma i juni om att uppdatera stadgarna, främst på grund av nya lagkrav. De nya stadgarna börjar gälla först när de registrerats hos Bolagsverket, och detta skedde 2018-11-01. Du kan ladda ned föreningens nya stadgar genom att klicka här.

 

2018-06-21 Styrelsen kallar till extrastämma 28 juni gällande ombyggnation/flytt av förråd

För att ladda ned kallelsen, tryck här.

 

2018-06-04 Styrelsen kallar till extrastämma beträffande nya stadgar med mera

För att ladda ned kallelsen, tryck här. För att ladda ned förslag på nya stadgar, tryck här.

 

2018-02-12 Årsredovisningn

När gårdagens uppdatering gjordes försvann årsredovisningen från hemsidan för en stund. Nu är den tillbakalagd i nyhetsinlägget nedan. Vi ber om ursäkt för misstaget.

 

2018-02-11 Kallelse till ordinarie föreningsstämma - 19 februari kl 19.00 (avprickning 18.45)

Kallelse delades ut den 5 februari och lades även upp här på hemsidan för nedladdning. Idag uppdaterades med ny version av förslag till stadgar, underlag till motioner och allt lades samman i en fil.

 

2017-02-03 Kallelse till ordinarie föreningsstämma - 20 februari kl 19.00 (avprickning 18.45)

Tidigare i veckan har kallelse till ordinarie föreningsstämma delats ut till medlemmarna.

 

2016-07-21 Kallelse till extra föreningsstämma - 29 juli kl 19.00 (avprickning 18.45)

Under dagen delas kallelse till extra föreningsstämma ut till medlemmarna. Styrelsen söker mandat från stämman att iordningställa nya parkeringsplatser samt att få installera passagesystem, om det efter utredning anses adekvat.

 

2016-02-04 Kallelse till ordinarie föreningsstämma - 22 februari kl 19.00 (avprickning 18.45)

Under dagen har kallelse till ordinarie föreningsstämma delats ut till medlemmarna tillsammans med månadens nummer av LöparNYTT. Det går även att ladda ned materialet här.

 

2016-01-31 Årsredovisning för 2014/2015

Årsredovisningen för det gågna brutna räkenskapsåret 2014/2015 är färdig.

 

2015-10-11 Höststädning den 24 oktober

Den 24 oktober är det dags för den årliga höststädningen. Styrelsen har beslutat att prova ett lite lättsammare upplägg denna gången. Vi krattar och rensar mellan 10.00‐13.00 för att därefter tända grillen och äta korv. Ingen anmälan behövs utan kom bara ned till innergården så sätts du i arbete.

 

2015-10-11 Extrastämman 31 augusti om gruppanslutning till bredband

Föreningen höll en extrastämma den 31 augusti för att medlemmarna skulle besluta om en eventuell gruppanslutning till bredband. Ca 35 röstberättigade var närvarande och runt 30 av dessa röstade för en gruppanslutning till bredband. Beställningen är nu skickad till Bredbandsbolaget och förhoppningen är att anslutningen kan ske med start 1 december. Därefter kommer kostnaden för bredbandet att faktureras med månadsavgiften för lägenheten.

 

2015-08-25

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma  måndagen 31 augusti gällande gruppanslutning av bredband. Skriftlig kallelse har delats ut till samtliga medlemmar.

 

Välkommen till BRF Löparen 1!


BRF Löparen 1


E-post: styrelsen@loparen1.se


Felanmälan: 08-744 44 33

Ekonomi: 08-525 225 00 (vardagar 09.30-11.30)

Jour för akuta fel övrig tid: 08-744 09 50