Styrelsen

StyrelsenVem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?

Det är du och dina grannar som bestämmer över era gemensamma utrymmen och hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Föreningsstämman är också det tillfälle då ni granskar bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.


Varför ska man gå på stämman?

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.


Vad gör styrelsen?

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar således för medlemmarnas och föreningens bästa. Styrelsen tillsätts av föreningsstämman. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar "omlott" så att hälften av styrelseledamöterna står i tur för omval varje år.

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna, till administrativ och teknisk förvaltning, samt att driva diverse inom föreningen aktuella projekt såsom om- och tillbyggnader. Eftersom styrelsemedlemmarna oftast är lekmän, bör de inte göra allt själva. Därför köper de flesta föreningar delar av sin förvaltning som i vårt fall av "SBC" och andra förvaltnings/fastighetsbolag.