Ordningsregler

Ordningsregler
Mycket av de regler som finns regleras av stadgarna men stadgarna kompleteras även med BRF Löparen nr.1:s almänna ordningsregler.


Vid ev. konflikt/irritation:

Tala med de berörda parterna! i 99 fall av 100 så är det så pass enkelt att lösa problemet! En enkel dialog kan bespara både energi, minska risken för långvarig och onödig irritation.


Allmänna ordningsreglerna för BRF Löparen Nr.1:


Ljudnivå

Givetvis så ska du alltid ta hänsyn till dina grannar, de kanske inte gillar samma typ av musik som dig. Oavsett om du själv spelar instrument eller lyssnar på musik / radio så tänk på din omgivning. Många jobbar på dagen, men det finns även personer som jobbar på natten och sover på dagen. Vid fest och andra sammankomster där hög ljudnivå kan förekomma, prata med dina grannar! Om dina grannar vet om detta i god tid före så kan detta förhindra/förebygga onödiga konflikter som både tar lång tid och mycket energi i onödan.

Mellan 22.00 - 07.00 SKALL tystnad råda!

Men återigen med hänsyn till grannar så är det INTE fritt fram att föra hur mycket oväsen som helst under resterande timmar på dygnet.


Trafik

Förbjudet att köra och parkera bil, Mc eller moped på innergården.

Tillåtet för transporter av personer som är rörelsehindrade.

Tillåtet För transporter av tunga och skrymmande föremål (in & ut flytt)


Grillning på innergården

Ta hänsyn till de aktuella brandföreskrifter som är fastställda av Huddinge Kommun.

Det är inte tillåtet att grilla så att rök eller lukt stör grannarna.

Det är du själv som grillar som är ansvarig.

Ta alltid med vatten för att snabbt kunna släcka eventuell flygande glöd som fattar eld..


Balkongen

Balkonglådor får ej hängas på utsidan av balkongen.

Balkonglådor får ej monteras direkt på fasaden.

Kol grillning är ej tillåtet.

Gasol grillning är ej tillåtet.

El grillning är ej tillåtet.


Paraboler

Får ej monteras på fastighetens utsida..

Får ej monteras på utsidan balkongen.

Får ej monteras direkt på fasaden.


Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur skall hållas kopplade och under uppsikt inom föreningens område. Giftiga djur som t.ex. ormar och spindlar får under inga omständigheter vara lösa eller kunna rymma till grannar. Uppfödning av djur för försäljning är inte tillåten.

Ägaren till djuret ansvarar alltid för skada som det förorsakar.