Miljö

MiljöGenom vårt levnadssätt så uppkommer det ständigt avfall. vi har en förmånlig närhet till hantering av allt avfall. Årligen betalar föreningen stora pengar för hämtning av avfall och kostnaderna är beroende av hur mycket avfall vi slänger i våra kärl. Om alla källsorterar så minskas avfallsmängden och i sin tur minskar kostnaden. Vi alla måste ta ansvar och lämna rätt typ av avfall på rätt plats och i klartext innebär detta att allt som kan återvinnas ska återvinnas och lämnas in på rättplats där det tas om hand.


Föreningens sopkärl

Föreningen har sopkärl för hushållsavfall (brännbart) och matavfall. Dessa är placerade mellan Tornslingan 3 - S pringarvägen 1 samt mellan Springarvägen 7-  Springarvägen 9.

Hushållsavfallet som slängs ska vara brännbara. Det kan exempelvis vara servetter och annat hygienpapper såsom pappershandukar. Det kan också vara kuvert, tejp, tyg, trasor, plastprodukter såsom gamla diskborstar och CD-skivor. Städsopor och sopor från toaletten hör också hit, d.v.s. dammsugarpåsar, svinto, bindor, blöjor och tops.

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas, när du lagat eller ätit mat. Äppelskruttar, brödkanter, äggskal, frukt- och grönsaksrester, samt fiskrens och köttben sorteras som matavfall. Tepåsar, kaffesump och lite hushållspapper går också bra.

Plast, snus, cigaretter, blommor och stearin är inte matavfall.


Källsortering

Vid parkeringen intill förskolan finner du en källsortering för hushållsavfall. I respektive kärl kastas ENBART de matrial som kärlet är ämnat för. Det finns kärl för: Glas, papper, metall, glödlampor, plast, batterier, wellpap och kläder.Återvinningcentralen

Grovsopor och miljöfarligt avfall som t.ex. möbler, färgburkar, kemikalier, bilbatterier, spillolja, lösningsmedel, byggavfall, elektronik och vitvaror ska sorteras och lämnas in på en återvinningscentral. återvinningscentralen i Skogås industriområde ligger enbart en 5-minuters bilfärd bort där du kan återvinna detta avfall.

Alla boende i huddinge kommun får ett passerkort kostnadsfritt för huddinge kommuns återvinnoingscentraler. Tryck på nedanstående länk för att beställa ditt passerkort samt se centralens öppetider.

Länk för SRV Åtvervinninscentraler

Länk för SRV Passerkort