Renovering

RenoveringSom bostadsrättshavare har men ansvar för sin lägenhet men det finns olika saker att tänka på när man ska renovera eller göra andra typer av förändringar.

Vid vissa åtgärder krävs det tillstånd ifrån styrelsen på grund av att om de inte utförs på ett korrekt sätt så kan dessa åtgärder kan påverka dels fastighetens konstuktion som bärande väggar samt värme, vatten, avloppsledningar finns i väggarna.


Bostadsrättsinnehavaren behöver ett skriftligt godkännande av styrlesen och detta måste du som bostadsrättshavare inneha innan arbetet påbörjas.


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att införskaffa rätt tillstånd samt samtliga reparations och underhållsåtgärder skallutföras på ett fackmannamässigt sätt. All typ av Vårdslöshet i samband med renovering kan bli dyrbart för både dig och föreningen.

Innan du ska påbörja ett renovering/Underhållsarbete så kan du alltid kontakta styrelsen. På så vis kan du få både råd om hur du ska gå tillväga och annat som kan vara värt att tänka på.


Vid renovering så uppkommer det alltid grovsopor. Du ansvarar själv att dessa grovsopor samt ev. gammal lägenhetsinredning bortforslas. Grovsopor får inte blockera trappuppgångar eller vara liggandes utanför fastigheterna.