Försäkringar

FörsäkringOm en en hemförsäkring inte redan är tecknad så rekommenderar vi starkt att du gör detta samt att du inte glömmer bostadsrättstillägget!


Vad är en hemförsäkring?

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder i kraft om du blir vållande till en skada. Låt oss säga att din diskmaskin alt tvättmaskin läckt vatten och detta leder till att en vattenskada uppstår i bostaden eller hos dina grannar. Då går försäkringsbolaget in och täcker kostnaden. Andra typer av ersättning kan fårs för bland annat skadegörelse, stöld, översvämning och brand.


Vad innebär bostadsrättstillägg?

Eftersom bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och vanligtvis inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.


För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättstillägg.


Vad täcker tilläggsförsäkringen?

Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på: 

- egendom för vilken bostadsrättsinnehavaren är underhällsskydig enligt bostadsrättslagen och/eller föreningens stadgar

- fast egendom som tillhör bostadsrättshavaren.


Vad innebär fastighetsförsäkring?

Fastighetsförsäkringen täcker skador på fastigheten såsom skador förorsakade av utströmmande ledningsvatten eller brand. Fastighetsförsäkringen täcker också skador på vår egen egendom.


Tänk på!

Förvara inte stöldbegärlig egendom i lägenhetsförrådet. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra efter vad som gäller för just din försäkring.