Avgift

Avgiften


Vad går månadsavgiften till?


I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften (det som motsvarar hyran), ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kapitalkostnader, tv, Bredband, telefoni, driftskostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för just din förenings skötsel.